Mikael Godée

 ”Gruppens (Corpo) ledargestalt är ­sopransaxofonisten och ­flöjtisten Mikael Godée. Med ett mjukt, ofta kromatiskt tonspråk i sina melodier tillför han mycket av gruppens nordiska sound. ­Därmed inte sagt att han ­påminner särskilt mycket om Jan Garbarek och de sakrala norska klanger som patenterats av skivbolaget ECM. Snarare ­förenar Godée jazzen med ett mer jordigt, melankoliskt uttryck”

”Mikael Godée is one of the main ingredients of what we call the Swedish jazz. His involvement in groups Corpo and Änglaspel, where his lyrical and warm soprano saxophone creates a unique musical atmosphere, has been hugely important in today’s jazz scene ”